CAT:/ Un Viatge pel Disseny i la Il·lustració

 • Inicis a l’Estudi (2012-2014):
  La meva passió pel disseny va florir en un ambient d’estudi de disseny, on vaig perfeccionar les meves habilitats tècniques i l’esperit col·laboratiu.

 • Fusió de Moda i Ficció (2015-2019):
  A partir del 2015, vaig fer la transició al món del grafisme per la moda, creant dissenys captivadors per a marques reconegudes com ZARA, Pull & Bear, Bershka i Stradivarius. Aquest període també va veure com els meus talents artístics cobraven vida en forma de portades de llibres per a Penguin Random House. El meu amor per la narrativa es va estendre a l’aula, on vaig compartir els meus coneixements com a professora de pintura digital a l’Escola Joso Sabadell.

 • Llibertat Freelance i Impacte Global (2019-Present):
  Abraçant la vida freelance al 2019, he col·laborat amb una gamma diversa de clients, incloent-hi Adidas, Real Madrid, Twenty Four Seven i artistes musicals com Kase.O i R de Rumba. La meva experiència també ha estat buscada per The Tree CBD, Binomic, Amass, Tois Studio, RBA, JKR, 10Tree, California Ramps, X-Games i molts més.

 • Més enllà del llenç: el viatge d’un muralista (2001-Present)
  La meva expressió artística s’estén més enllà del món digital. Des dels 14 anys, m’he embarcat en un viatge com a muralista, deixant la meva empremta en murs de tot el món. De Madrid a Londres, passant per Moscou i París, les meves obres a gran escala aporten energia vibrant a ciutats com Seül, Milà, Dublín, Nova York, Montreal, Miami, Panamà i més enllà.


  Impulsat per la passió pel disseny i l’amor per la narració visual, m’encanta crear experiències úniques i impactants.

  ————————————

  ESP:/ Un Viaje por el Diseño y la Ilustración

 • Inicios en el Estudio (2012-2014):
  Mi pasión por el diseño floreció en un entorno de estudio de diseño, donde perfeccioné mis habilidades técnicas y mi espíritu colaborativo.

 • Fusión de Moda y Ficción (2015-2019):
  A partir de 2015, hice la transición al mundo del diseño gráfico de moda, creando diseños cautivadores para marcas reconocidas como ZARA, Pull & Bear, Bershka y Stradivarius. Este período también vio cómo mis talentos artísticos cobraban vida en forma de portadas de libros para Penguin Random House. Mi amor por la narrativa se extendió al aula, donde compartí mis conocimientos como profesora de pintura digital en la Escola Joso Sabadell.

 • Libertad Freelance e Impacto Global (2019-Presente):
  Abrazando la vida freelance en 2019, he colaborado con una gama diversa de clientes, incluidos Adidas, Real Madrid, Twenty Four Seven y artistas musicales como Kase.O y R de Rumba. Mi experiencia en diseño también ha sido solicitada por The Tree CBD, Binomic, Amass, Tois Studio, RBA, JKR, 10Tree, California Ramps, X-Games y muchos más.

 • Más allá del Lienzo: El Viaje de un Muralista (2001-Presente)
  Mi expresión artística se extiende más allá del ámbito digital. Desde los 14 años, me he embarcado en un viaje como muralista, dejando mi huella en muros de todo el mundo. De Madrid a Londres, pasando por Moscú y París, mis obras a gran escala aportan una energía vibrante a ciudades como Milán, Dublín, Nueva York, Montreal, Miami, Panamá y más allá.


  Impulsado por la pasión por el diseño y el amor por la narrativa visual, me apasiona crear experiencias únicas e impactantes.

  ————————————

  ENG:/ A Journey Through Design & Illustration

 • Studio Beginnings (2012-2014):
  My passion for design blossomed in a design studio environment, where I honed my technical skills and collaborative spirit. Fashion & Fiction.

 • Fusion (2015-2019):
  From 2015, I transitioned to the world of fashion graphics, crafting captivating designs for renowned brands like ZARA, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius. This period also saw my artistic talents brought to life in the form of book covers for Penguin Random House. My love for storytelling extended to the classroom, where I shared my knowledge as a digital painting teacher at Escola Joso Sabadell.

 • Freelance Freedom & Global Impact (2019-Present):

  Embracing freelance life in 2019, I’ve collaborated with a diverse range of clients, including Adidas, Real Madrid, Twenty Four Seven, and musical artists like Kase.O and R de Rumba. My design expertise has also been sought after by The Tree CBD, Binomic, Amass Restaurant, Tois Studio, RBA, JKR, 10Tree, California Ramps, X-Games, and more.

 • Beyond the Canvas: A Muralist’s Journey (2001-Present)

  My artistic expression extends beyond the digital realm. Since the age of 14, I’ve embarked on a journey as a mural artist, leaving my mark on walls across the globe. From Madrid to London, Moscow to Paris, my large-scale works bring vibrant energy to cities like Seoul, Galway, Liverpool, Paris, Milan, Dublin, New York, Montreal, Edmonton, Miami, Panama, and beyond.


  Driven by a passion for design and a love of visual storytelling, I thrive on creating unique and impactful experiences.

Clients: